Metsämieli- tapahtuman malli

Metsämieli- tapahtuma rakentuu kulloisenkin osallistujaryhmän, tilaisuuden tarkoituksen ja tavoitteen, maaston, sään, vuodenajan ja harjoittelijan tai ryhmän toiveiden mukaisesti. Metsämieli- harjoituksista valitaan ja sovelletaan 4- 8 erilaista harjoitusta riippuen tilaisuuden kestosta ja luonteesta. 

Metsämieli- harjoitukset kannustavat tutkimaan, kokeilemaan ja vahvistamaan mielentaitoja sekä tunnistamaan luonnon hyvinvointivaikutukset omien kokemusten kautta. Harjoituksia voi hyödyntää hiljentymiseen, rauhoittumiseen, virkistymiseen, ajatusten ja tavoitteiden selkiyttämiseen, eri elämänvaiheiden tutkiskeluun tai yhdessä olemisen sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseen luonnossa liikkuessa.

Tapahtuman alussa Metsämieli- vetäjä- ta ohjaaja kertoo lyhyesti, millaisia hyvinvointivaikutuksia luonto tutkitusti tuottaa ja mistä Metsämielessä on kyse. Vetäjä/ohjaaja kertoo, että kävellään osallistujien kunnon mukaisesti 1-4 km matka leppoisalla vauhdilla, pysähdellään harjoituksiin ja keskustellaan kävellessä. Jokainen osallistuja kertoo ja jakaa kokemuksiansa juuri sen verran kuin itse haluaa. 

Leppoisalle liikkumiselle ja läsnäoloon laskeutumiselle on alkumatkasta hyvä antaa aikaa. Pysähdytään aistimaan ja havainnoimaan luontoa, jolloin läsnäolo tiivistyy luontaisella ja helpolta tuntuvalla tavalla. Matkan jatkuessa Metsämieli- harjoitukset auttavat tunnistamaan, jäsentämään, lajittelemaan ja hyväksymään omia reaktioita, tunteita ja ajatuksia. Tapahtuman lopulla vetäjä/ohjaaja kannustaa kysymään itseltä, miten keho ja mieli voi verrattuna lähtötilanteeseen. Millaisia kokemuksia, tunnelmia ja voimavaroja jäi mieleen? Voisiko kokemuksia ja Metsämieli- harjoituksia käyttää omassa arjessa?