Luonnosta terveyttä  

Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksen. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun jälkeen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu. Yli 5 tuntia kuukaudessa luonnosta nauttivilla on huomattu myös mielialan kohentumista ja positiivisten tunteiden lisääntymistä.  

Metsämieli- kävely tasapainoittaa mieltä ja kehoa! 

Metsämieli- menetelmässä luonnon suomia, itsestään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan tietoisilla harjoitteilla, joilla kehitetään tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja. Selkeät ja helposti toteutettavat Metsämieli- harjoitukset yhdistävät metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Metsämieli- askeleet johdattelevat metsään säännöllisinä hyvinvointitapoina ja tavoitteellisina voimavaraharjoituksina eri elämänvaiheissa. 

Yli 150 erilaisesta harjoituksesta voi valita omiin tarpeisiin sopivimmat pihalla, puistossa, ulkoilureiteillä tai metsäpoluilla tehtäviksi. Metsämielelle voi lähteä yksin, kaksin tai perheen, ystävien ja työporukan kanssa. 
  

Metsämieli-menetelmän perusajatukset:

  • Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset tekevät metsästä parhaan paikan mielentaitojen harjoitteluun.
  • Jokainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Omien aistimusten, havaintojen,  reaktioiden, ajatusten ja tunteiden tunnistaminen lisää itsetuntemusta sekä kehittää   hyvinvointitaitoja.
  • Jokaisella on omanlaisensa suhde luontoon ja metsään. Metsämieli-harjoitukset sopivat mihin tahansa luonto-, piha- tai puutarhaympäristöön ja luontokuvista voi ladata hyvinvointia missä tahansa.
  • Luonnon hyvinvointivaikutukset latautuvat sekä tietoisesti että tiedostamattomasti.
  • Metsämieliharjoituksia on hyvä tehdä säännöllisesti, sillä oman minän tuntemus ja  mielentaitojen harjoittelu on koko elämän mittainen prosessi.
  • Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, vahvistaa hyvinvointia ja auttaa elämään antoisaa  elämää – silloinkin kun siihen kuuluu surua tai vaikeuksia.

Kuuntele Metsäradion toimittaja Olli Ihamäen tuottama juttu Metsämielestä:  https://areena.yle.fi/1-2954565